1 - 4 шілде 2019 — Нұр-Сұлтан, Қазақстан

1 - 4 шілде 2019

Серіктестер

Бас медиа-серiктестер

Iскерлік серіктестер

Серіктестер

Күміс серіктестер

Алтын серiктес